Thông báo

Thông báo thay đổi chính sách Nạp - Tiêu Scoin ngày 16/09
(16/09/2015)

Từ ngày 16/09/2015 Công ty VTC Mobile thông báo chính sách nạp - tiêu Scoin trên hệ thống Scoin cũng như các dịch vụ do VTC Mobile cung cấp như sau:

Điều 1: Chính sách Nạp

1.1.  Thẻ viễn thông/thẻ game: Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vcoin, Zing, Gate, BIT, Vietnamobile:

Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được là 86,5% Scoin thanh toán, 13,5% Scoin khóa. Theo đó, số Scoin nhận được tương ứng với từng mệnh giá thẻ như sau:

 

1.2.SMS:

1.2.1.      Đầu nạp SMS/Wap 9029 mạng Viettel:

Căn cứ theo tỉ lệ thu phí của Viettel: Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được là 60% Scoin, trong đó có 70% thanh toán, 30% Scoin khóa. Theo đó, số Scoin tài khoản khách hàng nhận được tương ứng như sau:

 

1.2.2.      Đầu nạp SMS/Wap 9029 mạng Mobifone:

Căn cứ theo tỉ lệ thu phí của Mobifone: Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được là 65% Scoin, trong đó có 60% thanh toán, 40% Scoin khóa. Theo đó, số Scoin tài khoản khách hàng nhận được tương ứng như sau:

 

1.2.3.      Đầu nạp 9029 mạng Vinaphone

Căn cứ theo tỉ lệ thu phí của Vinaphone: Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được là 65% Scoin, trong đó có 50% thanh toán, 50% Scoin khóa. Theo đó, số Scoin tài khoản khách hàng nhận được tương ứng như sau:

 

1.3.Tài khoản ngân hàng 

1.3.1. Tài khoản ngân hàng nội địa

Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được tương ứng với từng mệnh giá nạp:

1.3.2. Thẻ quốc tế

Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được tương ứng với từng mệnh giá nạp:

Điều 2: Chính sách tiêu                 

- Scoin tiêu được cho tất cả các dịch vụ của VTCMobile

- Scoin thanh toán mới được mua trực tiếp thẻ điện thoại và các hàng hóa vật lý (không áp dụng cho Scoin khóa). Tỉ lệ quy đổi 1VND = 1Scoin

- Scoin thanh toán mua thẻ chỉ có một đầu ra duy nhất là nơi bày hàng của Scoin.

Thông báo khác