Thông báo

Thông báo thay đổi chính sách nạp - tiêu Scoin (đầu sms 9029)
(06/10/2015)

Từ ngày 16/09/2015 Công ty VTC Mobile thông báo chính sách nạp - tiêu Scoin trên hệ thống Scoin cũng như các dịch vụ do VTC Mobile cung cấp như sau:

Điều 1: Chính sách Nạp

1.1.  Thẻ viễn thông/thẻ game: Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vcoin, Zing, Gate, BIT, Vietnamobile:

Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được là 86,5% Scoin thanh toán, 13,5% Scoin khóa. Theo đó, số Scoin nhận được tương ứng với từng mệnh giá thẻ như sau:

 

1.2.SMS:

Với bất kỳ số điện thoại nào thực hiện nạp vào Scoin.vn, có tổng số tiền nạp dưới 45.000 Đồng từ tài khoản chính của điện thoại sẽ được tính 100% là Scoin khóa . Áp dụng chung cho 3 nhà mạng: Viettel, Vinaphone, Mobifone.

Ví dụ: thuê bao 01667988888 thực hiện nạp sms vào tài khoản VTCMobile theo cú pháp: VTC1 40000 NAP VTCMobile gửi 9029 (40.000 VNĐ sẽ nhận được 24.000 Scoin Khóa.)

1.2.1.      Đầu nạp SMS/Wap 9029 mạng Viettel:

Căn cứ theo tỉ lệ thu phí của Viettel: Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được là 60% Scoin, trong đó có 70% thanh toán, 30% Scoin khóa. Theo đó, số Scoin tài khoản khách hàng nhận được tương ứng như sau:

 

1.2.2.      Đầu nạp SMS/Wap 9029 mạng Mobifone:

Căn cứ theo tỉ lệ thu phí của Mobifone: Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được là 65% Scoin, trong đó có 60% thanh toán, 40% Scoin khóa. Theo đó, số Scoin tài khoản khách hàng nhận được tương ứng như sau:

 

1.2.3.      Đầu nạp 9029 mạng Vinaphone

Căn cứ theo tỉ lệ thu phí của Vinaphone: Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được là 65% Scoin, trong đó có 50% thanh toán, 50% Scoin khóa. Theo đó, số Scoin tài khoản khách hàng nhận được tương ứng như sau:

 

1.3.Tài khoản ngân hàng 

1.3.1. Tài khoản ngân hàng nội địa

Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được tương ứng với từng mệnh giá nạp:

1.3.2. Thẻ quốc tế

Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được tương ứng với từng mệnh giá nạp:

Điều 2: Chính sách tiêu                 

- Scoin tiêu được cho tất cả các dịch vụ của VTCMobile

- Scoin thanh toán mới được mua trực tiếp thẻ điện thoại và các hàng hóa vật lý (không áp dụng cho Scoin khóa). Tỉ lệ quy đổi 1VND = 1Scoin

- Scoin thanh toán mua thẻ chỉ có một đầu ra duy nhất là nơi bày hàng của Scoin.

Thông báo khác