Thông báo

[Khuyến cáo] Cập nhật tính năng bảo mật Nâng cao cho tài khoản
(14/10/2015)

 

Mục đích: Ngăn chặn việc thông tin tài khoản của chủ tài khoản bị người dùng khác thay đổi.

Điều kiện thực hiện bảo mật nâng cao: Tài khoản cần cập nhật trường số điện thoại bảo mật.

1/ Kích hoạt tính năng bảo mật nâng cao.

Bước 1: đăng nhập trang http://scoin.vn/ => click menu góc phải màn hình chọn mục Thông tin tài khoản => click Bảo mật nâng cao:

2015-10-13 08.43.16.png

Bước 2: Màn hình hiện pop up cảnh báo => chọn Đồng ý để tiếp tục.

2015-10-13 08.43.27.png

Bước 3: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký với tài khoản. (chuỗi số dạng 23455 đối với số điện thoại trong nước hoặc số miss call dạng +174567899 đối với số điện thoại nước ngoài) =>> Click Hoàn tất

 

 

2015-10-13 08.43.39.png

2/ Bỏ chức năng bảo mật nâng cao:

Bước 1: Chọn mục thông tin tài khoản trên http://scoin.vn/. => hệ thống hiện cảnh báo => Chọn Đồng ý.

2015-10-13 08.46.32.png

Bước 2: Sử dụng số điện thoại đã đăng ký với tài khoản để soạn tin theo cú pháp:

MID OTP têntàikhoản gửi 8030 để lấy mã OTP hủy tính năng Bảo mật nâng cao.

Nhập OTP được gửi về máy vào mục OTP và chọn Hoàn tất => Tài khoản đã được bỏ tính năng bảo mật nâng cao.

2015-10-13 08.46.46.png

Thông báo khác