Thông báo

Thông báo thay đổi chính sách nạp SMS 9029 ngày 11/01/2018
(11/01/2018)

Thông báo thay đổi chính sách nạp tiêu Scoin ngày 11/01/2018 

1.1.SMS:

1.1.1.     Đầu nạp SMS/Wap 9029

- Quý khách không được sử dụng quá 5 số điện thoại để nạp vào 1 tài khoản trong vòng 1 ngày.

1.1.1.1.                    Đầu nạp SMS/Wap 9029 mạng Viettel:

Căn cứ theo tỉ lệ thu phí của Viettel: Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được tương ứng từng mệnh giá nạp như sau:

1.1.1.2.Đầu nạp SMS/Wap 9029 mạng Mobifone:

Căn cứ theo tỉ lệ thu phí của Mobifone: Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được tương ứng từng mệnh giá nạp như sau:

1.1.1.3.Đầu nạp 9029 mạng Vinaphone

Căn cứ theo tỉ lệ thu phí của Vinaphone: Tỷ lệ Scoin khách hàng nhận được tương ứng từng mệnh giá nạp như sau:


 

 

Thông báo khác